top_left  

История "Динамо" - История Страны

top_right  

Приморское спортобщество  "Динамо" г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1 (Пекинская 1а) 

 
РУКОВОДИТЕЛИ


         
berman polin
 jigley   vizel
 truhin
         
dementev gvishany korshunov zakusilo kalmikov
         
metz ermolaev zatolokin korobkin yakovlev
         
dronov olhovskiy gaponenko kislov shilov
         
efimov nejelsky ipatov vasilev vachaev
         
  nikolaev afanacev zaika